Kit Kat Premium Showbag

contains 1 x 65g Kit Kat Caramel Crisp, 1 x Kit Kat Fun Pack, 1 x 45g Kit Kat Mint Choc Chip, 1 x 45g Kit Kat Mint Cookie Fudge, 3 x Bertie Beetles.

Kit Kat Premium Showbag

$12.00Price